Vintage Maximon / San Simon Festival Mask

$120.00

Vintage Maximon / San Simon Festival Mask – measures 8.5″ x 4.5″