Ganeshpendant

Ganesh pendant, $18. Photo by Jessica Laudicina.

Ganesh pendant, $18. Photo by Jessica Laudicina.